MULIA© / Stand n° 134

MULIA© / Stand n° 134
Titre : « 20 ans, un cane, una dona, zitelli, u travaglieu bellu, a vita simplea, chi avete besogno piu… »
Format : 116 x 81
Technique : technique mixte
Prix : 3 400 €